Deze website is niet meer toegankelijk.

De klachten en geschillenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor ouders en oudercommissie, wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Voor informatie, advies en bemiddeling kunt u contact opnemen met het Klachtenloket-kinderopvang, bereikbaar onder:

www.klachtenloket-kinderopvang.nl

of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 17 uur: 0900 1877

Uitspraken van de Klachtencommissie en Klachtenkamer kunt u tot december 2016 inzien op www.skkjaarverslagen.nl.

Klachtenkamer Kinderopvang